Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) zawiera ważne informacje na temat danych osobowych, które gromadzimy podczas odwiedzania niniejszej Strony internetowej, innych stron internetowych marki oraz powiązanych oficjalnych stron w mediach społecznościowych (zwanych łącznie „Stronami internetowymi”), bez względu na to, czy użytkownik jest zarejestrowanym użytkownikiem, oraz określa sposób wykorzystywania tych informacji. Tam, gdzie ma to zastosowanie, niniejsza Polityka prywatności opisuje również sposób, w jaki przetwarzamy informacje, które użytkownik może nam przekazać lub które zbieramy o nim, gdy odwiedza nasze butiki zarządzane bezpośrednio przez nas lub nasze podmioty stowarzyszone („Butiki”) lub punkty sprzedaży prowadzone przez naszych partnerów biznesowych („Punkty sprzedaży”), lub w kontekście wszelkich innych kontaktów z użytkownikiem. Niniejsza Polityka prywatności stanowi uzupełnienie wszelkich innych informacji, które mogły zostać przekazane użytkownikowi w tych okolicznościach.

 

Niniejsze dokumenty zawierają ważne informacje na temat następujących zagadnień:

1.      PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

2.      GROMADZONE DANE OSOBOWE

3.      SPOSOBY WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.      SPOSOBY UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.      PRYWATNOŚĆ DZIECI

6.      PRZECHOWYWANIE, UDOSTĘPNIANIE I TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH

7.      BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH

8.      PRAWA ZWIĄZANE Z DANYMI OSOBOWYMI – ZARZĄDZANIE SWOIMI WYBORAMI

9.      PRAWO W ZAKRESIE PRYWATNOŚCI W KALIFORNII

10.    PRZECHOWYWANIE DANYCH

11.    POLITYKA PLIKÓW COOKIE I PODOBNYCH PROCESÓW

12.    LINKI, REKLAMODAWCY, SPONSORZY I REKLAMY

13.    ADMINISTRATOR DANYCH – INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – I JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ 

14.    AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI – POWIADOMIENIA.

 

AKCEPTACJA

Użytkownik, odwiedzając Stronę, korzystając z jej usług lub w inny sposób wchodząc w interakcję z nami, naszymi Punktami Sprzedaży, Butikami i/lub Stronami internetowymi, potwierdza, że przeczytał i zrozumiał niniejszą Politykę prywatności, oraz zgadza się, że możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać, przesyłać i ujawniać dane osobowe, które gromadzimy za pośrednictwem Stron internetowych, Butików i/lub Punktów sprzedaży zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zarejestrowany u nas, możemy poprosić go o wyrażenie zgody na rejestrację (np. poprzez zaznaczenie pola wyboru), jeśli uznamy to za stosowne w celu ochrony jego praw lub jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Jeśli użytkownik nie akceptuje warunków niniejszej Polityki prywatności, prosimy nie odwiedzać niniejszej Strony internetowej, nie zakładać konta i w żaden inny sposób nie korzystać z niej ani nie przekazywać danych osobowych na Stronę internetową, a także nie wyrażać zgody, gdy taka opcja jest oferowana użytkownikowi zgodnie z obowiązującym prawem.

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Termin „Dane osobowe” używany w niniejszej Polityce prywatności odnosi się do wszelkich informacji umożliwiających nam bezpośrednią lub pośrednią identyfikację użytkownika (lub osoby trzeciej, której dane osobowe zostały nam przekazane), w tym wszelkich informacji związanych z zakupem towarów lub usług; lub informacji, które użytkownik zdecydował się nam przekazać lub którymi podzielił się z nami lub osobami trzecimi podczas korzystania ze Stron internetowych lub Punktów sprzedaży. Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 „Reg.(EU) 2016/679” oraz z ustawodawstwem kraju, w którym dane będą gromadzone, jeśli ma to zastosowanie. Zastrzegamy sobie prawo do dalszego przetwarzania danych zgodnie z wymogami prawa lub w ramach dochodzenia lub innego postępowania karnego lub sądowego.

 

 1. GROMADZONE DANE OSOBOWE

 

  1. Źródło danych

Dane osobowe zbieramy tylko wtedy, gdy użytkownik dobrowolnie nam je przekaże, np.:

 

Markowe strony internetowe zajmujące się dystrybucją naszych produktów: podczas składania zamówienia za pośrednictwem Stron internetowych jako „gość”; zakładania konta lub jego modyfikowania; tworzenia listy życzeń; udziału w konkursie, loterii lub promocji; wyszukiwania na Stronie internetowej; kontaktowania się z nami w celu przesłania komentarza lub zadania pytania; zapisywania się do otrzymywania newsletterów za pomocą poczty elektronicznej i aktualizacji dotyczących najnowszych produktów i usług, otwierania butików, wydarzeń lub promocji; lub zwracania się o potwierdzenie zamówienia, potwierdzenie wysyłki lub inne powiadomienia;

Nasze Butiki i Punkty sprzedaży: podczas wypełniania karty klienta, podczas nieformalnych rozmów w trakcie wizyt w naszych Butikach lub Punktach sprzedaży, interakcji z nami lub zakupu towarów;

Wydarzenia: podczas udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach, ankietach i badaniach rynkowych, wyzwaniach i innych promocjach, także on-line, np. na ministronach internetowych, które prowadzimy na zewnętrznych platformach społecznościowych, takich jak Facebook;

Obsługa klienta: w przypadku prośby o pomoc, usługi specjalne lub opiekę posprzedażową;

Poczta elektroniczna, wiadomości tekstowe i inne wiadomości elektroniczne: podczas komunikacji między użytkownikiem a nami.

 

W przypadku przekazania nam danych osobowych osób trzecich (np. członków rodziny, innych klientów lub potencjalnych klientów firmy) należy upewnić się, że osoby te zostały poinformowane o tym i wyraziły zgodę na wykorzystanie swoich danych w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności.

 

  1. Rodzaje danych

Możemy gromadzić i wykorzystywać różne rodzaje danych osobowych w zależności od konkretnego celu, jaki realizujemy, zgodnie z poniższym opisem:

 1. dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, płeć, wiek/data urodzenia, kraj pochodzenia oraz inne dane osobowe dozwolone przez obowiązujące prawo;
 2. dane kontaktowe, takie jak adres, adres e-mail, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, numer faksu (jeśli dotyczy) oraz inne dane kontaktowe dozwolone przez obowiązujące prawo;
 3. szczegóły płatności, takie jak instrument płatniczy (karta kredytowa, karta debetowa), a w stosownych przypadkach numer paszportu, jeśli jest to wymagane ze względów podatkowych lub związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy;
 4. informacje handlowe, takie jak data, dostarczone produkty lub usługi, miejsce zakupu, kody produktów, kwota, suma sprzedaży, numer VAT, reklamacje, zwroty produktów, zwroty pieniędzy i inne informacje związane ze sprzedażą dozwolone przez obowiązujące prawo;
 5. nawyki i profile, takie jak dane dotyczące zakupów użytkownika (historia zakupów, w tym butik, w którym odbyła się sprzedaż, rodzaj, ilość i cena zakupionych produktów), informacje związane z działaniami i inicjatywami w zakresie zarządzania relacjami z klientem (data i kategorie tych działań, które zostały lub mają zostać wykonane oraz wyniki tych działań), nawyki i preferencje zakupowe (lista życzeń, preferowane kategorie produktów, kolor, styl, inne zakupione marki, najczęściej odwiedzane kraje, skąd użytkownik zna nasze marki, rozmiary, uwagi dotyczące nawyków zakupowych lub specjalnych potrzeb zgłoszonych przez użytkownika - tj. preferowane materiały), inne informacje (informacje związane z pracą, wykształceniem, hobby i stylem życia) w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo; oraz
 6. informacje dotyczące rodziny, takie jak stan cywilny, data rocznicy ślubu, liczba dzieci, informacje dotyczące dzieci oraz inne informacje dotyczące rodziny dozwolone przez obowiązujące prawo.

 

 1. SPOSOBY WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być wykorzystywane w następujących celach, w zależności od konkretnych okoliczności, w jakich użytkownik nawiązuje z nami kontakt.

 

3.1       W przypadku sprzedaży on-line i w sklepach stacjonarnych (lokalny Butik/Punkt sprzedaży, w którym dokonano zakupu lub lokalny sprzedawca internetowy, jak określono w Warunkach sprzedaży produktów przez Internet)

Będziemy wykorzystywać dane osobowe podane przez użytkownika lub zebrane podczas dokonywania zakupów, niezależnie od tego, czy jest to gość, czy zarejestrowany użytkownik, tj. podstawowe dane osobowe, dane kontaktowe, dane dotyczące zakupów, dane finansowe, szczegóły płatności, informacje związane ze sprzedażą oraz wszelkie inne dane niezbędne do dostarczenia produktów:

 1. w celu zarządzania, administrowania i przetwarzania zakupu produktów przez użytkownika, sprzedaży i usług posprzedażowych, np. czynności administracyjnych, księgowości, zwrotów produktów, gwarancji, zwrotów podatków, w stosownych przypadkach, zapobiegania oszustwom, komunikowania się z użytkownikiem, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku jakichkolwiek problemów związanych z realizacją zamówienia lub późniejszych pytań dotyczących zamówienia;
 2. w celu wypełnienia obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, regulacje lub prawodawstwo UE (w tym przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy) oraz w celu ustanowienia lub obrony roszczeń prawnych.

Podanie danych osobowych w powyższych celach jest konieczne; odmowa ich podania uniemożliwia dokonanie zakupu.

Jeśli nie jest to wymagane w celu spełnienia wymogów lokalnego prawa, dane mogą być przetwarzane w tych celach bez konieczności uzyskania zgody użytkownika, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych.

 

  1. W konkretnych celach, do których zostały one dobrowolnie przekazane

Dane osobowe przekazane przez użytkownika lub zebrane podczas składania zapytania o konkretną usługę (np. rejestracja konta na naszych Stronach internetowych, obsługa reklamacji, prośba o informacje), tj. dane osobowe, dane kontaktowe, dane ściśle niezbędne do realizacji zapytania, będą wykorzystywane

 1. w celu świadczenia usług zleconych przez użytkownika (np. obsługa procesów rejestracji konta, zarządzanie uwierzytelnianiem na Stronie internetowej, obsługa kont użytkownika, pomoc użytkownikowi oraz rozpatrywanie wszelkich skarg, obsługa list życzeń, podejmowanie działań w związku z wszelkimi pytaniami lub prośbami o kontakt, które użytkownik może do nas skierować, również za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta);
 2. w celu zarządzania subskrypcją newslettera, jeśli użytkownik nie jest jeszcze zarejestrowany w naszej firmie.

Podanie danych osobowych w powyższych celach jest konieczne; odmowa ich podania uniemożliwia spełnienie prośby użytkownika.

Jeśli nie jest to wymagane w celu spełnienia wymogów lokalnego prawa, dane mogą być przetwarzane w tych celach bez konieczności uzyskania zgody użytkownika, ponieważ jest to niezbędne do podjęcia dalszych działań w związku z prośbą użytkownika.

 

  1. W celach zarządzania relacją z klientem, jeśli użytkownik zarejestruje się u nas

Dane osobowe przekazane przez użytkownika przy wypełnianiu naszych formularzy lub zebrane podczas wizyty w naszych Butikach, Punktach sprzedaży lub na Stronach internetowych i podczas interakcji z nami, tj. dane osobowe, dane kontaktowe, dane dotyczące zwyczajów i profilu użytkownika, dane dotyczące jego rodziny, zostaną wprowadzone do naszego scentralizowanego systemu CRM:

 1. w celu oferowania promocji, zniżek i innych usług dostosowanych do potrzeb użytkownika oraz wysyłania mu newsletterów, innych informacji marketingowych i handlowych dotyczących produktów, usług i zaproszeń na wydarzenia związane z naszymi markami (organizowane przez nas lub sieć dystrybucji), ankiet i badań, analiz rynkowych, zaproszeń do udziału w konkursach, loteriach lub promocjach oraz innych inicjatyw skierowanych do zarejestrowanych klientów lub osób kontaktowych naszych marek („marketing”). Możemy korzystać z tradycyjnych (poczta i telefon) i/lub cyfrowych i zautomatyzowanych (e-mail, SMS, MMS, telefon i inne kanały cyfrowe, np. media społecznościowe) środków kontaktu i możemy wysyłać użytkownikowi te wiadomości w oparciu o jego profil, jeśli wyraził zgodę na profilowanie (patrz punkt 3.3.b) poniżej);
 2. w celu analizowania kontaktów użytkownika z nami, jego zainteresowań, preferencji i zwyczajów zakupowych oraz tworzenia na tej podstawie indywidualnych lub zbiorczych profili w celu opracowania sposobów świadczenia mu lepszych usług, w tym zapewniania zindywidualizowanych doświadczeń sprzedażowych we wszystkich Butikach i Punktach sprzedaży we Włoszech i za granicą („profilowanie”). Dane osobowe możemy również wykorzystywać do tworzenia klastrów oraz przeprowadzania analiz rynkowych i statystycznych mających na celu identyfikację produktów i/lub usług będących przedmiotem zainteresowania klientów naszych marek oraz do ulepszania naszych usług (w tym Stron internetowych). Dane użytkownika zebrane na Stronach internetowych będziemy łączyć z informacjami, które mogliśmy uzyskać w ramach interakcji użytkownika ze sprzedawcami w Butikach i/lub Punktach sprzedaży. Przetwarzanie danych osobowych w celu profilowania odbywa się zgodnie z wymogami i środkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Rejestracja danych w systemie CRM jest dobrowolna i bezpłatna (na podstawie zgody użytkownika) i tylko wtedy, gdy użytkownik udostępni swoje dane osobowe zarówno do celów marketingowych, jak i do profilowania, o których mowa w pkt 3.3.a) i b), lub do jednego z nich. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji lub wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych (patrz punkt 8 poniżej). Odmowa przekazania danych osobowych użytkownika dla obu lub jednego z tych celów CRM w żaden sposób nie uniemożliwia użytkownikowi korzystania z naszych usług ani dokonywania zakupów, ale nie będziemy mogli informować go o inicjatywach marketingowych i wydarzeniach opisanych powyżej, a także nie będziemy mogli zrozumieć jego zainteresowań i zaoferować mu bardziej spersonalizowanych zakupów.

 

 1. SPOSOBY UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zebrane dane osobowe użytkownika udostępniamy naszym podmiotom stowarzyszonym, dystrybutorom i franczyzobiorcom, w tym podmiotom działającym w innych krajach, oraz innym firmom świadczącym usługi w naszym imieniu (zgodnie z poniższym opisem), na nasze zlecenie lub na zlecenie strony trzeciej. Firmom tym i organizacjom przekażemy wyłącznie dane osobowe wymagane do świadczenia usług i zabronimy im wykorzystywania tych danych do jakichkolwiek innych celów.

 

4.1       Udostępnianie danych podmiotom przetwarzającym dane

Kiedy użytkownik kupuje nasze produkty lub korzysta z naszych usług sprzedaży on-line, jego dane osobowe mogą być udostępniane przez sklep internetowy prowadzący niniejszą Stronę internetową wybranym stronom trzecim, które świadczą usługi na rzecz sprzedawcy, w tym realizują zamówienia, wysyłają produkty, przetwarzają płatności kartami kredytowymi i debetowymi oraz przeprowadzają kontrole pod kątem nadużyć finansowych.

 

Dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane stronom trzecim w celu monitorowania i analizowania aktywności na Stronie internetowej, hostowania jej zawartości, świadczenia usług technicznych i organizacyjnych związanych z powyższymi celami, utrzymywania bazy danych klientów, pomocy w marketingu oraz zarządzania pocztą elektroniczną, analizą rynku, ankietami, konkursami, loteriami i promocjami.  Wspomniane strony trzecie mogą mieć dostęp do danych osobowych użytkownika, przechowywać je i przetwarzać w celu świadczenia tych usług w naszym imieniu, co może mieć miejsce we Włoszech, w kraju użytkownika lub za granicą.  Nasi usługodawcy nie są upoważnieni do wykorzystywania danych osobowych do innych celów niż świadczenie zakontraktowanych usług.

 

Nasze spółki stowarzyszone prowadzące działalność związaną z naszą marką lokalnie we Włoszech i w innych krajach lub on-line oraz nasi partnerzy biznesowi (franczyzobiorcy, dystrybutorzy) prowadzący Punkty sprzedaży lub sklepy internetowe na swoich stronach internetowych będą przetwarzać dane osobowe użytkownika dla celów CRM jako podmioty przetwarzające dane zgodnie z naszymi instrukcjami.

 

4.2       Udostępnianie danych innym stronom trzecim

Dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane firmom zajmującym się zarządzaniem płatnościami i kontrolą nadużyć finansowych, działającym niezależnie jako administratorzy danych w celu świadczenia usług sprzedaży internetowej.

W przypadku operacji majątkowych lub korporacyjnych (np. fuzji, przejęcia, reorganizacji lub likwidacji) dane klientów będą prawdopodobnie jednym z przekazywanych aktywów i możemy je udostępniać naszym następcom prawnym w zakresie dozwolonym przez prawo, w oparciu o nasz uzasadniony interes.  Dane osobowe pozostaną przedmiotem istniejących wcześniej zasad ochrony prywatności, chyba że użytkownik zgodzi się na inne rozwiązanie.

 

Dane osobowe użytkownika możemy również ujawnić stronom trzecim: (i) gdy jest to wymagane przez prawo UE lub państwa członkowskiego (ii) w odpowiedzi na postępowanie prawne; (iii) w odpowiedzi na żądanie organów ścigania na podstawie uzasadnionych podstaw; lub (iv) w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności albo opinii publicznej.

 

Ponadto, w zakresie dozwolonym przez prawo, możemy również przekazywać dane osobowe stronom trzecim w przypadku skargi dotyczącej korzystania ze Strony internetowej przez użytkownika oraz gdy uznamy to za konieczne w celu przeprowadzenia dochodzenia, przeciwdziałania lub podjęcia środków w związku z nielegalnymi działaniami, podejrzeniem oszustwa lub gdy stwierdzimy, według naszego własnego uznania, że korzystanie ze Strony internetowej przez użytkownika jest niezgodne z jej warunkami.

 

Pełna lista wyznaczonych podmiotów przetwarzających dane oraz stron trzecich, którym dane są przekazywane, jest dostępna w punkcie 13.

 

 1. PRYWATNOŚĆ DZIECI

 

Niniejsza Strona internetowa jest przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców, jednak nasze usługi są adresowane do osób w wieku co najmniej 18 lat. Świadomie nie wymagamy, nie gromadzimy, nie wykorzystujemy i nie ujawniamy danych osobowych udostępnionych przez osoby poniżej 18 roku życia zarówno w Internecie, jak i w naszych Butikach/Punktach sprzedaży. Z chwilą, gdy dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe dziecka, usuniemy te informacje.

Osoby poniżej tego wieku prosimy nie rejestrować się i nie dokonywać zakupów przez Internet, lecz poprosić osobę dorosłą (np. rodziców lub opiekuna prawnego) o przeprowadzenie wymaganych procedur.

 

 1. PRZECHOWYWANIE, UDOSTĘPNIANIE I TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem Stron internetowych są przetwarzane głównie przy użyciu środków elektronicznych lub internetowych, w tym usług analityki internetowej, umieszczonych na serwerach wybranych przez nas dostawców zarówno w Unii Europejskiej (np. w Niemczech i Irlandii, w przypadku transakcji sprzedaży internetowej na bezpośrednio zarządzanych przez nas Stronach internetowych), jak i poza Unią Europejską (np. w USA, w przypadku usług subskrypcji biuletynu).  Dane osobowe w Butikach i Punktach sprzedaży mogą być również przetwarzane w formie papierowej. W obu przypadkach dane osobowe będą wprowadzane do centralnej i zabezpieczonej bazy danych CRM znajdującej się we Włoszech i zarządzanej przez naszych menedżerów ds. relacji z klientami oraz zespół marketingowy we Włoszech i za granicą.

 

Dane osobowe będą udostępniane zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu wyłącznie upoważnionym pracownikom naszych Butików, Punktów sprzedaży i lokalnego sprzedawcy internetowego (np. pracownikom działów cyfrowych i informatycznych, marketingu, sprzedaży detalicznej, administracji, bezpieczeństwa) i przy użyciu wielopoziomowych narzędzi kontroli dostępu. Pracownicy ci zobowiązali się do przestrzegania zasad poufności i zostali oficjalnie wyznaczeni do pełnienia funkcji osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. W szczególności, jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów CRM, powiązane z nim dane mogą być odczytywane, zmieniane i aktualizowane przez nasz personel oraz personel Butików, Punktów sprzedaży i/lub lokalnych sprzedawców internetowych (zwłaszcza personel handlowy i marketingowy). Pracownicy zatrudnieni we Włoszech lub za granicą zostali przeszkoleni i są zobowiązani do zachowania poufności danych. Możemy ich wykorzystywać do gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych zgodnie z naszymi instrukcjami.

 

W przypadku konieczności przesłania danych osobowych za granicę w celu realizacji celów niniejszej Polityki prywatności, również w sytuacji, gdy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych różnią się od obowiązujących w kraju użytkownika, podejmujemy działania mające na celu zapewnienie, że transmisja danych odbywa się zgodnie z europejskimi standardami ochrony danych osobowych lub innymi lokalnymi standardami obowiązującymi w kraju, w którym gromadzimy dane, tak aby dane użytkownika pozostały bezpieczne i poufne.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH

 

Z myślą o ochronie danych osobowych użytkowników przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą i ujawnieniem wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa.  Na przykład podczas przesyłania informacji o zamówieniach używamy technologii Secure Socket Layer (SSL), narzędzia szyfrującego, które zapewnia bezpieczeństwo podczas transferu tych informacji przez Internet.  Ponadto w celu zapewnienia bezpieczeństwa tej Strony internetowej stosujemy technologię zapory sieciowej, kontrolę haseł oraz inne zabezpieczenia technologiczne i proceduralne.  Pomimo wdrożenia powyższych środków bezpieczeństwa na tej Stronie internetowej, użytkownik powinien mieć świadomość, że jej stuprocentowe bezpieczeństwo nie jest możliwe.  W związku z tym użytkownik przekazuje nam swoje dane osobowe na własne ryzyko. Z tego względu, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie ponosimy odpowiedzialności za ujawnienie danych osobowych użytkownika w wyniku błędów, uchybień lub nieuprawnionych działań stron trzecich w trakcie lub po przekazaniu danych osobowych użytkownika do nas. Zalecamy użytkownikowi (i) okresowe aktualizowanie oprogramowania chroniącego transmisję danych w ramach sieci (np. oprogramowania antywirusowego) oraz sprawdzanie, czy dostawca usług komunikacji elektronicznej wprowadził odpowiednie środki zapewniające bezpieczeństwo transmisji danych w sieci (np. zapory sieciowe i filtry antyspamowe); (ii) zachowanie w tajemnicy i nieujawnianie osobom postronnym nazwy użytkownika i hasła dostępu do konta; oraz (iii) regularne zmienianie hasła.

 

Jeśli – w mało prawdopodobnym przypadku – uznamy, że bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika będących w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą zostało lub mogło zostać naruszone, powiadomimy użytkownika o tym fakcie zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, korzystając z dowolnej przewidzianej w nim metody (podając nam swój adres e-mail, użytkownik niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie takich powiadomień w formie elektronicznej na ten adres).

 

 1. PRAWA ZWIĄZANE Z DANYMI OSOBOWYMI – ZARZĄDZANIE SWOIMI WYBORAMI

 

  1. Prawa użytkownika

W każdej chwili i bezpłatnie użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych, otrzymać swoje elektroniczne dane osobowe w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłać je innemu administratorowi danych (możliwość przenoszenia danych), zażądać poprawienia, aktualizacji, zmiany lub usunięcia swoich danych (z zastrzeżeniem wyjątków, które mogą mieć zastosowanie).  Użytkownik może aktualizować wszelkie przekazane nam informacje, kontaktując się z nami na adresy podane poniżej. Wnioski użytkownika dotyczące usunięcia jego danych podlegają wszelkim obowiązkom prawnym i nałożonym na nas obowiązkom w zakresie przechowywania dokumentacji.

Jeśli użytkownik ma wątpliwości co do sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych, ma prawo złożyć skargę do krajowego i/lub innego organu ochrony danych w UE lub EOG.

Aby skorzystać z tych praw, użytkownik może przesłać swój wniosek pocztą elektroniczną na adres infoprivacy@marella.com lub pocztą tradycyjną na adres podany poniżej w punkcie 13. Abyśmy mogli prawidłowo rozpatrzyć wniosek, kontaktując się z nami, prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu pocztowego i/lub numeru telefonu.

 

8.2       Dokładność – aktualność danych osobowych

Aby umożliwić nam lepszą obsługę użytkowników, zachęcamy ich do regularnego przeglądania i aktualizowania swoich danych osobowych.  Zarejestrowani użytkownicy mają dostęp do swoich danych osobowych i mogą je edytować za pośrednictwem ustawień konta użytkownika na Stronie internetowej; mogą też skontaktować się z nami (zob. pkt 13) w celu uzyskania pomocy w aktualizacji swoich danych osobowych.

 

8.3       Zarządzanie wyborami w odniesieniu do marketingu bezpośredniego i profilowania

W celu rezygnacji z udziału w dowolnym z celów CRM, marketingu i/lub profilowania lub zarządzania preferencjami reklamowymi użytkownik może po prostu wysłać do nas swoją prośbę (zob. pkt 13) lub w sposób wskazany poniżej, lub odpowiednio zarządzać swoimi preferencjami na koncie użytkownika. Ta sama procedura postępowania obowiązuje w przypadku chęci wycofania zgody na profilowanie.   

 

 1. PRAWO W ZAKRESIE PRYWATNOŚCI W KALIFORNII

 

Zgodnie z sekcją 1798.83 Kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego mieszkańcy Kalifornii mają prawo zażądać od firmy, z którą nawiązali stosunki handlowe, określonych informacji dotyczących rodzajów danych osobowych, które firma udostępnia stronom trzecim w celu prowadzenia przez nie marketingu bezpośredniego, oraz wskazania stron trzecich, którym firma udostępniła takie informacje w ciągu bezpośrednio poprzedzającego roku kalendarzowego.  Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Kalifornii i chciałby uzyskać kopię informacji ujawnianych przez nas zgodnie z tym prawem, powinien złożyć do nas stosowny wniosek na piśmie.  Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi 30 dni.

 

 1. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania relacji biznesowej oraz tak długo, jak będzie to konieczne do celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności (np. w przypadku subskrypcji biuletynu – przez czas trwania subskrypcji; w przypadku posiadania konta użytkownika – do czasu zamknięcia konta). Po tym okresie dane osobowe użytkownika będą przechowywane wyłącznie w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych (np. przez 10 lat dla celów księgowych; przez okres obowiązywania wymogów dotyczących przechowywania danych dla celów podatkowych itp.) lub aby umożliwić nam zachowanie dowodów potwierdzających nasze prawa i obowiązki.

 

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z CRM (pkt 3.3) będą przechowywane do czasu zamknięcia konta lub wycofania zgody użytkownika na ich przetwarzanie w tych celach. Dane osobowe dotyczące szczegółów zakupów przetwarzane w celu profilowania i celów marketingowych będą przechowywane przez ograniczony czas, zgodnie z terminami dozwolonymi na mocy obowiązującego prawa; po upływie tego czasu zostaną one usunięte lub trwale zanonimizowane.

 

 1. POLITYKA PLIKÓW COOKIE I PODOBNYCH PROCESÓW

Więcej informacji na temat plików cookie oraz sposobów ich obsługi można znaleźć w punkcie „Zarządzanie plikami cookie i reklamami” na Stronie internetowej pl.marella.com/footer-bar/cookie-policy.

 

 1. LINKI, REKLAMODAWCY, SPONSORZY I REKLAMY

Na tej Stronie internetowej mogą znajdować się linki do różnych serwisów należących do nas lub przez nas kontrolowanych, a także odnośniki do serwisów internetowych podmiotów zewnętrznych. Jeśli użytkownik zdecyduje się udostępnić swoje dane osobowe na jakiejkolwiek podlinkowanej stronie, jego informacje będą podlegać polityce prywatności i praktykom bezpieczeństwa takiego serwisu – w tym stron internetowych prowadzonych i zarządzanych przez naszych zatwierdzonych dystrybutorów, z wyjątkiem danych gromadzonych przez naszych dystrybutorów w celach CRM, gdzie zamieszczono naszą politykę prywatności – i nie będą podlegać niniejszej Polityce prywatności. Zalecamy zapoznanie się z tymi innymi zasadami ochrony prywatności, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za informacje przekazywane lub gromadzone, wykorzystywane, ujawniane lub w inny sposób przetwarzane przez zewnętrzne strony internetowe, ani nie mamy nad nimi kontroli.

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH – JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności i opisanego w niej przetwarzania danych przypominamy, że zaimki „my”, „nasz”, „nas” i podobne oraz „Firma” odnoszą się do Max Mara Fashion Group S.r.l. z siedzibą przy ulicy Via Pietro Giannone, 10 - 10121 Turyn, Włochy.  Będąca spółką holdingową i ostatecznym właścicielem kilku marek poprzez swoje podmioty stowarzyszone, w tym „Max Mara”, Firma jest administratorem [zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (UE) 2016/679] danych zebranych w Butikach, Punktach sprzedaży i/lub na Stronach internetowych we Włoszech i za granicą dla celów CRM określonych w punktach 3.2 i 3.3. Firma wyznaczyła inspektora ochrony danych, do którego można zwracać się z pytaniami i zgłaszać skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych na potrzeby CRM. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem Via Pietro Giannone 10, 10121 Turyn (Włochy), e-mail: dpo@mmfg.it.

 

 

Administratorem danych zbieranych w lokalnych Butikach, Punktach sprzedaży i/lub na lokalnej Stronie internetowej w celach związanych ze sprzedażą, o których mowa w punkcie 3.1, jest Butik, Punkt sprzedaży lub sklep internetowy Marella, w którym użytkownik dokonuje zakupu i/lub który zebrał te dane. Lokalny sprzedawca może być zobowiązany do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi w kraju, w którym ma siedzibę. Niemniej jednak, poza przypadkami konfliktu z obowiązkowymi przepisami obowiązującymi w danej jurysdykcji, lokalny sprzedawca jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych użytkownika zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce prywatności.

 

 

 1. AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI – POWIADOMIENIA.

 

Firma zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania części niniejszej Polityki prywatności w dowolnym czasie poprzez umieszczenie zmienionej Polityki prywatności na tej części Strony internetowej i aktualizację daty „Ostatnia zmiana” poniżej.  Na użytkowniku spoczywa obowiązek regularnego przeglądania niniejszej Polityki prywatności w celu zapoznania się z wszelkimi wprowadzonymi przez nas zmianami.  W szczególnych przypadkach możemy przekazać dodatkowe powiadomienie o istotnych zmianach w niniejszej Polityce prywatności, dodając oświadczenie na stronie głównej niniejszej Strony internetowej lub, w przypadku zarejestrowanych użytkowników, wysyłając e-mail z powiadomieniem lub dodając oświadczenie na ich koncie.  Akceptując zmienioną Politykę prywatności poprzez "kliknięcie akceptacji" w takim e-mailu z powiadomieniem lub oświadczeniu na stronie konta (udostępnianym, gdy jest to wymagane w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem) lub dokonując zakupu na Stronie internetowej lub w dowolnym sklepie po zmianie Polityki prywatności, lub w inny sposób, korzystając ze Strony internetowej lub przesyłając informacje na Stronę internetową po opublikowaniu zmienionej Polityki prywatności, użytkownik akceptuje postanowienia zmienionej Politykę prywatności. W efekcie wprowadzonych zmian przetwarzanie danych osobowych nie będzie odbywać się bez wyraźnej zgody użytkownika, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.   

 

OSTATNIA ZMIANA

Niniejsza Polityka obowiązuje od 25 maja 2018 r.